GRUPA REX-BUD - to efekt naturalnego rozwoju kierunków działalności REX-BUD Budownictwo Sp. z o.o. S.K.A., która to spółka jako pierwsza położyła podwaliny pod GRUPĘ. Wychodzenie naprzeciw potrzebom szeroko postrzeganego rynku budowlanego powodowało powołanie do życia nowych jej członków. I tak, oprócz Głównej spółki Rex-Bud Budownictwo, działają dzisiaj RBT - producent nowoczesnych blach  trapezowych oraz Rex-Bud Properties - developer na rynku inwestycji budowlanych.

Pracujemy dla:
Reanult
Coca Cola
STOCK
SELGROS
Decathlon
Bosch
IKEA
Michelin